HELSENORGE
Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Kliniske studiar

I 2022 har Helse Møre og Romsdal vore med på 49 kliniske behandlingsstudiar. 


 tvers av disse har helseføretaket inkludert 670 ulike pasientar (NB: førebelse tal, oppdaterte data kjem).

Den offisielle rapporteringa av kliniske behandlingsstudiar i 2022 er ikkje ​​heilt ferdig. Du kan sjå dei førebelse tala på denne lenka: Statusrapport 2022 - Cristin​.​

Den fullstendige rapporten vil bli inkludert når den er ferdigstilt.

Grafane under viser førebelse tal på aktive kliniske behandlingsstudiar knytt til HMR i 2022, aktive studiar med rekruttering, og tal på pasientar inkludert på tvers av studiane.​

Året 2022 hadde ei betydelig auking i rekrutterte pasientar i kliniske studiar, med heile 670 pasientar samanlikna med 2021 sine 388.

Figur 1: Kliniske behandlingsstudiar knytt til Helse Møre og Romsdal i 2022

1

Delfigur 1 syner totalt tal på studiar, aktivt rekrutterande studiar, og tal på rekrutterte pasientar. Delfigur 2 viser bakgrunnsinformasjon. Delfigur 3 syner type intervensjon.

Figur 2: Data knytt til kliniske behandlingsstudiar i periode 2019-21

2 ​                                         3


Tilbake til Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse.


Fann du det du leita etter?