HELSENORGE

Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Seksjon for forsking og innovasjon og Seksjon for utdanning og kompetanse presenterer høgdepunkt frå 2022.


Glimt frå 2022

FORSKING OG INNOVASJON
I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.

Les meir om og kontakt Seksjon for forsking og innovasjon.

UTDANNING OG KOMPETANSE

Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet.

Les meir om og kontakt Seksjon for utdanning og kompetanseutvikling.


Fann du det du leita etter?