HELSENORGE
Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Publikasjonar

I 2022 blei det publisert 9 NVI-godkjente publikasjonar frå forskarar innan ulike felt.

Figuren under viser ulik statistikk knytt til forskarutdanning og vitskapelig publisering i Helse Møre og Romsdal.

Statistikken viser ei jamn og positiv stigingstrend i publikasjonstal (doktorgradsavhandlingar følgjer ikkje med) frå 2010 til tiårsskiftet 2020.​

Basert på den gjeldande statistikken vil utsiktene vere gode for å oppretthalde denne positive publikasjonstrenden.

2222


​Sjå oversikt over ​publikasjonar og doktogradsavhandlingar ved Helse Møre og Romsdal her.​

Tilbake til Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse.​


Fann du det du leita etter?