HELSENORGE

Påskestengde avdelingar

Fleire avdelingar har stengt eller lågare aktivitet i høgtider og feriar. Sjå oversikta over kva avdelingar som er stengt i påska.