HELSENORGE

Utviklingsplan 2019 - 2022

Her er lenke til høyringssida.

​Utviklingsplanen for helseføretaket ligg no ute på offentleg høyring.

Les høyringsdokumentet og legg inn høyringssvar her.