Bildekolasj i liten sirkel.

Høyring

Helseføretaket sender på høyring forslag til utviklingsplan 2019 - 2022.

​Status: Aktiv

Høyringsfrist: 7. desember 2017

Høyringsbrev (pdf)

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022 (pdf) Delrapportar til utviklingsplanen

Send inn høyringssvar

Har du spørsmål om høyringa?

Ta kontakt med:

Tidslinje høyring for utviklingsplanen.

Les innsendte høyringssvar

I hovudsak blir høyringssvara  publisert ein gong per veke. Første gong 10. november.

Høyringssvar blir ikkje publisert dersom dei:

  • Bryt med personvernet (inneheld personlege opplysingar knytt til enkeltpersonar)
  • Inneheld hatefulle eller diskriminerande ytringar
  • Inneheld ærekrenkingar
  • Inneheld ulovlege ytringar, som for eksempel truslar eller oppmoding til å begå bestemte straffbare handlingar


Bjørn Hole - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBlodbanken i Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdf