Bildekolasj i liten sirkel.

Høyring

Helseføretaket sender på høyring forslag til utviklingsplan 2019 - 2022.

​Status: Avslutta

Høyringsfrist eksterne høyringsinstansar: 7. desember 2017   

Høyringsfrist internt i HMR: 20. desember 2017

Høyringsbrev (pdf)

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022 (pdf) Delrapportar til utviklingsplanen

Har du spørsmål om høyringa?

Ta kontakt med:

Tidslinje høyring for utviklingsplanen.

Les innsendte høyringssvar

I hovudsak blir høyringssvara  publisert ein gong per veke. Første gong 10. november.

Høyringssvar blir ikkje publisert dersom dei:

  • Bryt med personvernet (inneheld personlege opplysingar knytt til enkeltpersonar)
  • Inneheld hatefulle eller diskriminerande ytringar
  • Inneheld ærekrenkingar
  • Inneheld ulovlege ytringar, som for eksempel truslar eller oppmoding til å begå bestemte straffbare handlingar

Offentlege organ og organisasjonar

Skodje kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Skodje kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSkodje kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf85393
Høgskolen i Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Høgskolen i Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfHøgskolen i Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1586393
Aure kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Aure kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAure kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf163329
Ørskog kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Ørskog kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfØrskog kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf421603
NTNU Institutt for helsevitenskap Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/NTNU Institutt for helsevitenskap Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfNTNU Institutt for helsevitenskap Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf49702
Sula kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sula kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSula kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf459851
Kristiansund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Kristiansund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKristiansund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf373724
Sunnmøre Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sunnmøre Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSunnmøre Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf2559069
ORKide - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/ORKide - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfORKide - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf2949879
Lokalt samhandlingsutval Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Lokalt samhandlingsutval Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfLokalt samhandlingsutval Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf561540
KS Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/KS Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKS Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf109316
Ålesund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Ålesund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfÅlesund kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf490623
Tingvoll kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Tingvoll kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfTingvoll kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf167134
Sande kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sande kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSande kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf340845
Halsa kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Halsa kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfHalsa kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf193442
Ørsta kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Ørsta kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfØrsta kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf277100
Volda kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Volda kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfVolda kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf214648
Romsdal Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Romsdal Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfRomsdal Regionråd - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf292231
Rauma kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Rauma kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfRauma kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf163012
Ulstein kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Ulstein kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfUlstein kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf808033
Averøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Averøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAverøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf120750
Molde kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Molde kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfMolde kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf151029
Smøla kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Smøla kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSmøla kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1013511
Norsk Sykepleierforbund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Norsk Sykepleierforbund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfNorsk Sykepleierforbund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf100422
Mental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Mental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfMental Helse Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf72096
Vanylven kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Vanylven kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfVanylven kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf225632
Sandøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sandøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSandøy kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf164302
Styret i Møre og Romsdal legeforening - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Styret i Møre og Romsdal legeforening - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfStyret i Møre og Romsdal legeforening - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf200792
FFO Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/FFO Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfFFO Møre og Romsdal - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf624757
Sunndal kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sunndal kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSunndal kommune - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf256318

Interne klinikkar, avdelingar, seksjonar og tilsette

Overlegeforeningen Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Overlegeforeningen Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfOverlegeforeningen Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf284752
Internt høyringsmøte Molde- utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Internt høyringsmøte Molde- utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfInternt høyringsmøte Molde- utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1631448
Internt høyringsmøte Ålesund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Internt høyringsmøte Ålesund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfInternt høyringsmøte Ålesund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1746045
Internt høyringsmøte Volda - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Internt høyringsmøte Volda - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfInternt høyringsmøte Volda - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1745109
Internt høyringsmøte Kristiansund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Internt høyringsmøte Kristiansund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfInternt høyringsmøte Kristiansund - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf1594636
Medisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Medisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfMedisinsk avdeling Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf165461
Klinikk for akuttbehandling - VEDLEGG - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Klinikk for akuttbehandling - VEDLEGG - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKlinikk for akuttbehandling - VEDLEGG - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf603103
Klinikk for akuttbehandling - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Klinikk for akuttbehandling - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKlinikk for akuttbehandling - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf397123
Personalet fødeavdelinga Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Personalet fødeavdelinga Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfPersonalet fødeavdelinga Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf216201
Familieseksjon BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Familieseksjon BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfFamilieseksjon BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf107645
Kirurgisk poliklinikk Ålesund- høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Kirurgisk poliklinikk Ålesund- høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKirurgisk poliklinikk Ålesund- høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf31532
Barnemedisin og habilitering Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Barnemedisin og habilitering Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBarnemedisin og habilitering Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf201913
Legar kirurgi Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Legar kirurgi Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfLegar kirurgi Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf197004
Ambulant seksjon DPS Sunnmøre - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Ambulant seksjon DPS Sunnmøre - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAmbulant seksjon DPS Sunnmøre - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf95356
Gunnar Indrebø - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Gunnar Indrebø - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfGunnar Indrebø - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf96672
Sengepostar-poliklinikk-kontor-dagkirurgi Ålesund-Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sengepostar-poliklinikk-kontor-dagkirurgi Ålesund-Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSengepostar-poliklinikk-kontor-dagkirurgi Ålesund-Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf287917
Pål Gunnar Johansen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Pål Gunnar Johansen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfPål Gunnar Johansen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf399813
Anestesilegar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Anestesilegar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAnestesilegar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf200399
Fagavdelinga - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Fagavdelinga - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfFagavdelinga - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf292488
Overlegeforeningen Ålesund sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Overlegeforeningen Ålesund sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfOverlegeforeningen Ålesund sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf306396
Christian Hagen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Christian Hagen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfChristian Hagen - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf64283
Kirurgisk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Kirurgisk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfKirurgisk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf587559
Sengeposter-poliklinikk-dagkirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Sengeposter-poliklinikk-dagkirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSengeposter-poliklinikk-dagkirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf261850
Tillitsvalde i psykisk helsevern barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Tillitsvalde i psykisk helsevern barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfTillitsvalde i psykisk helsevern barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf114011
Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAvdeling for radiologi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf200890
Annette Rust - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Annette Rust - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAnnette Rust - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf188444
Legar kirurgisk avdeling Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Legar kirurgisk avdeling Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfLegar kirurgisk avdeling Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf98691
Mork rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Mork rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfMork rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf130965
ØNH-seksjonen Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/ØNH-seksjonen Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfØNH-seksjonen Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf188075
BUP Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/BUP Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBUP Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf296272
Randi Huseth og Rune Rise - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Randi Huseth og Rune Rise - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfRandi Huseth og Rune Rise - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf218981
Anne Helene Marøy Ulvestad og Eva Løkvik - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Anne Helene Marøy Ulvestad og Eva Løkvik - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAnne Helene Marøy Ulvestad og Eva Løkvik - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf103744
Norsk psykologforening HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Norsk psykologforening HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfNorsk psykologforening HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf274358
Driftsrådet Molde sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Driftsrådet Molde sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfDriftsrådet Molde sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf681979
Medisinsk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Medisinsk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfMedisinsk avdeling Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf247780
ØNH og kjevekirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/ØNH og kjevekirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfØNH og kjevekirurgi Molde og Kristiansund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf18128
Driftsrådet Volda sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Driftsrådet Volda sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfDriftsrådet Volda sjukehus - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf285100
Norsk sykepleierforbund HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Norsk sykepleierforbund HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfNorsk sykepleierforbund HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf298197
Føde-barsel Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Føde-barsel Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfFøde-barsel Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf266155
Dagkirurgisk seksjon Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Dagkirurgisk seksjon Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfDagkirurgisk seksjon Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf210850
Seksjon for auge Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Seksjon for auge Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSeksjon for auge Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf181048
Brystdiagnostisk senter Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Brystdiagnostisk senter Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBrystdiagnostisk senter Ålesund - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf258102
Hovudverneombod Anita Marie Høgstøyl - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Hovudverneombod Anita Marie Høgstøyl - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfHovudverneombod Anita Marie Høgstøyl - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf82823
Poliklinikk Volda BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Poliklinikk Volda BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfPoliklinikk Volda BUP - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf93353
Psykologar habilitering for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Psykologar habilitering for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfPsykologar habilitering for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf190791
Legegruppa Klinikk for psykisk helse og rus Kristiansund og Molde.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Legegruppa Klinikk for psykisk helse og rus Kristiansund og Molde.pdfLegegruppa Klinikk for psykisk helse og rus Kristiansund og Molde.pdfpdf575124
Seksjon for augesjukdommar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Seksjon for augesjukdommar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfSeksjon for augesjukdommar Molde - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf322053
Rigmor Berge Sviggum og Frank Walter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Rigmor Berge Sviggum og Frank Walter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfRigmor Berge Sviggum og Frank Walter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf88357
Avdelingsråd psykisk helsevern for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Avdelingsråd psykisk helsevern for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfAvdelingsråd psykisk helsevern for barn og unge - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf189402
Tilsette ved Aure rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Tilsette ved Aure rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfTilsette ved Aure rehabiliteringssenter - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf82198

Andre aktørar

LO Ålesund og omegn - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/LO Ålesund og omegn - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfLO Ålesund og omegn - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf402956
Den norske Jordmorforening Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Den norske Jordmorforening Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfDen norske Jordmorforening Volda - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf348104
Brukarutvalet HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Brukarutvalet HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBrukarutvalet HMR - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf48443
Bjørn Hole - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Høyring/Høyringssvar/Bjørn Hole - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfBjørn Hole - høyringssvar - utviklingsplan HMR 2019-2022.pdfpdf63936

Fann du det du leita etter?