HELSENORGE

Omsorgspris til Palliativ plan

– Det er eit prosjekt som utpeikar seg og har medverka til større tryggleik for pasient, pårørande og helsepersonell som arbeider med palliasjon, står det i grunngjevinga til fylkesmannen som har tildelt Omsorgsprisen 2018 til prosjektet Palliativ plan i Møre og Romsdal.

​Prosjektet er eit samarbeid mellom alle kommunane i fylket og Helse Møre og Romsdal.

Les meir om palliativ plan på våre nettsider om Palliativ plan