HELSENORGE

Personvernombod

Personvernombodet skal ivareta personverninteressene til alle som får personopplysningar registrert i Helse Møre og Romsdal HF (HMR). Sjølv om personvernombodet er tilsett i HMR, har ombodet ei uavhengig stilling i arbeidet som ombod.

Kontaktinformasjon   

Personvernombudet, Helse Møre og Romsdal HF,  6026 Ålesund
Dersom du ikkje skal sende opplysningar som medfører teieplikt,  kan du sende e-post til personvernombodet postmottak@helse-mr.no     

Personvernombodet i Helse Møre og Romsdal: 
Jan Rino Austdal;
epost: jan.rino.austdal@helse-mr.no.

Personvernrådgjevarar for forsking: 
Lennart Johansson, regional ressurs, Helseforetakene i Helse Midt-Norge
epost: lennart.johansson@helse-nordtrondelag.no​

Tone S. Fuglset, HMR 
epost: Tone.Seim.Fuglset@helse-mr.no​

Therese M. Istad, HMR
epost: therese.istad@helse-mr.no 

​Oppgåver for personvernombodet

Personvernombodet sine hovudoppgåver er å informere og gi råd om dei pliktene helseføretaket har etter personvernlovgivinga, og informasjon til dei tilsette som utfører behandling av personopplysningar.

Personvernombodet skal dessutan:

  • Kontrollere at personvernregelverket blir følgt opp
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvensar (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høgast
  • Bidra til å få oversikt over kva personopplysningar som blir behandlar føretaket.


Fann du det du leita etter?