Helsenorge

Personvernombod

Personvernombodet skal ivareta personverninteressene til alle som får personopplysningar registrert i Helse Møre og Romsdal HF (HMR). Sjølv om personvernombodet er tilsett i HMR, har ombodet ei uavhengig stilling i arbeidet som ombod.

Personvernombodet i Helse Møre og Romsdal er Jan Rino Austdal;
epost: jan.rino.austdal@helse-mr.no.

Personvernrådgjevar for forsking i Helse Møre og Romsdal er Bodil Røyset;
epost: Bodil.Royset@helse-mr.no

Kontaktinformasjon   

Personvernombudet, Helse Møre og Romsdal HF,  6026 Ålesund
Dersom du ikkje skal sende opplysningar som medfører teieplikt,  kan du sende e-post til personvernombodet postmottak@helse-mr.no     

Personvernrådgivar for forskningsprosjekt i Helse Midt-Norge RHF er Fredrik Høie Jordet.

Oppgåver for personvernombodet

Personvernombodet sine hovudoppgåver er å informere og gi råd om dei pliktene helseføretaket har etter personvernlovgivinga, og informasjon til dei tilsette som utfører behandling av personopplysningar.

Personvernombodet skal dessutan:

  • Kontrollere at personvernregelverket blir følgt opp
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvensar (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høgast
  • Bidra til å få oversikt over kva personopplysningar som blir behandlar føretaket.


Fann du det du leita etter?