HELSENORGE

Styringsgruppemøte 9. januar 2018

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 9. januar 2018. 

​Innkomne høyringssvar kan du lese her

Protokoll Styringsgruppemøte 090118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-01-09-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 090118.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 090118.pdfpdf216745
Innkalling og saksliste 090118- Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-01-09-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 090118- Utviklingsplan HMR.pdfInnkalling og saksliste 090118- Utviklingsplan HMR.pdfpdf247727

Fann du det du leita etter?