Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lista under finner du kontaktinformasjon til dei frisklivssentralane som er i Møre og Romsdal.

AukraEide Fræna GiskeKristiansund Molde NorddalRauma SmølaSunndalUlstein VanylvenVolda Ørsta


Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2019

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2019


Kurs og gruppetilbod

 • Tysdag 19.02.
  Sorggrupper for voksne på Nordmøre

  For deg som har mistet noen du er glad i

 • Tysdag 07.05.
  Rettigheitskurs

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Dagskurset blir halde fire stadar i fylket i løpet av 2019.

 • Onsdag 04.09.
  Autisme / Asperger - foreldre, Ålesund

  Opplæring til foreldre/føresette til ungdom 13-18 år som ønskjer kunnskap om og forståing for utfordringar til ungdomen med autismespektervanskar. To enkeltdagar pluss ein oppfølgingsdag. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 09.09.
  Osteoporosekurs - Molde

  For pasienter over 50 år som har hatt et brudd eller som har fått osteoporose, og pårørende.

 • Onsdag 11.09.
  KOLS -Volda

  Kurstilbod for kolspasientar og pårørand

 • Onsdag 11.09.
  Barn og unge med epilepsi - Kristiansund

  Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi og aktuelle fagpersoner

 • Onsdag 11.09.
  Utviklingshemmet - foreldrekurs, Vestnes

  Hva innebærer det å være psykisk utviklingshemmet? Opplæring for foreldre til ungdom 9 - 18 år. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 16.09.
  Artrose - Molde

  For deg med hofte- eller kneartrose

 • Måndag 16.09.
  Autisme / Asperger - ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger som ønskjer meir kunnskap og forståing i forhold til seg sjølv sin diagnose. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 17.09.
  Autismespekter / Asperger, foreldre - Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn 1. - 7. klasse som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 23.09.
  Stoffskifte - Molde

  Kurs for deg med stoffskifteproblematikk. Pårørende er også velkommen til å delta.

 • Tysdag 01.10.
  Atopisk eksem - Kristiansund

  Kurs for foreldre til små barn og aktuelle fagpersoner

 • Tysdag 15.10.
  Autismespektervansker / Asperger, barn - Kristiansund

  Barn i alderen 8 - 13 år med autismespektervansker /Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Totalt seks samlinger. Les mer i vedlagt invitasjon!

Praktisk informasjon

 • Reise og tilkomst

  Kollektivtransport til sjukehusa.

 • Avbestille kurs

  Dersom du skal avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.