Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lista under finner du kontaktinformasjon til dei frisklivssentralane som er i Møre og Romsdal.

AukraEide Fræna GiskeKristiansund Molde NorddalRauma SmølaSunndalUlstein VanylvenVolda Ørsta


Katalog over kurs og gruppetilbod hausten 2019

Katalog over kurs og gruppetilbod hausten 2019


 

 

Kurs og gruppetilbod

 • Måndag 16.09.
  Autisme / Asperger - ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger som ønskjer meir kunnskap og forståing i forhold til seg sjølv sin diagnose. Totalt åtte samlingar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 17.09.
  Autisme / Asperger ungdom, Molde

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismepektervanskar / Asperger syndrom som ønskjer kunnskap om og forståelse i forhold til seg sjølv og diagnose. Det er til saman åtte samlingar hausten 2019. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 15.10.
  Diabetes type 2 - Molde

  Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende.

 • Tysdag 29.10.
  Slagrammede og pårørende - Kristiansund

  Hjemmeboende voksne som har hatt hjerneslag innenfor siste 1-2 år, og deres pårørende.

 • Onsdag 30.10.
  ADHD - foreldre, Kristiansund

  Opplæring til forereldre/foresatte som ønsker kunnskap om ADHD og forståelse for utfordringer i forhold til barnets diagnose. Kurset går over to enkeltdager. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Fredag 01.11.
  Barn og ungdom med epilepsi, Ålesund

  Opplæring til foreldre/foresatte og fagpersoner i kommunen som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets/ungdommens utfordringer i forhold til sin diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Fredag 01.11.
  Beinskjørhet (osteoporose) - Kristiansund

  Kurs for deg med beinskjørhet (osteoporose) for å forebygge beinbrudd.

 • Tysdag 05.11.
  IBD, Ulcerøs colitt og Morbus crohn - Kristiansund

  Pårørende er hjertelig velkommen til å delta.

 • Fredag 08.11.
  Diabetes type 2 - Kristiansund

  Ta gjerne med pårørende

 • Måndag 18.11.
  Artrosekurs - Kristiansund

  Personer med artrose – som ikke er nyopererte.

 • Tysdag 19.11.
  Rettigheitskurs, Molde / Volda

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 05.12.
  Stomi - Molde

  Kurs for deg med stomi.

Praktisk informasjon

 • Reise og tilkomst

  Kollektivtransport til sjukehusa.

 • Avbestille kurs

  Dersom du skal avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.