Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg
15.05.2019​Autismespektervansker / Asperger​Ålesund​

Autismespekt., tilrettelegging i bhg og skole​
Autismespekt., IVAS - metode
Fam.liv og søsken
Andre hjelpemidler - skole
Håndbok - tips til lærere
Førskolebarn med ASD
Barneskole ASD
Ungdomsskolde ASD
Samarbeid skole-hjem


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lista under finner du kontaktinformasjon til dei frisklivssentralane som er i Møre og Romsdal.

AukraEide Fræna GiskeKristiansund Molde NorddalRauma SmølaSunndalUlstein VanylvenVolda Ørsta


Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2019

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2019


Kurs og gruppetilbod

 • Tysdag 19.02.
  Sorggrupper for voksne på Nordmøre

  For deg som har mistet noen du er glad i

 • Måndag 04.03.
  Autismespektervansker / Asperger syndrom, foreldrekurs - Molde

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med autismespektervansker som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Totalt tre enkeltdager. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 07.05.
  Rettigheitskurs

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Dagskurset blir halde fire stadar i fylket i løpet av 2019.

 • Måndag 20.05.
  Diabetes type 2 - Molde

  Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørende

 • Onsdag 22.05.
  ADHD/ADD - Molde

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med ADHD/ADD – hyperkinetisk forstyrrelse.

 • Måndag 27.05.
  Hjertekurs - Kristiansund

  For deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris Pårørende er også hjertelig velkommen til å delta

 • Tysdag 25.06.
  Søskenleir 2019

  Invitasjon til søskenleir for deg mellom 10 - 16 år og som har bror eller søster med nedsett funksjonsevne. Samlinga går over to dagar med mange ulike aktivitetar. Les meir i vedlagt invitasjon!

Praktisk informasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.