Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Her finn du oversikt over kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. Under «Aktivitetsplan» finner du en oversikt over planlagde kurs.

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

 

Aktivitetsplan våren 2017

 

Kurs og gruppetilbod

Praktisk informasjon