Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Rettigheiter ved pasient- og pårørande­opplæring

Pasientar og pårørande har rettigheiter knytt til reise- og opphaldsutgifter, kostpengar og opplæringspengar.

Permisjon/fri frå jobb
Dei fleste arbeidsgivarar gir tilsette permisjon med løn når den tilsette har fått tilvising av lege til pasientkurs. Vi tilrår at du tek kontakt med arbeidsgivaren din, eventuelt fagforeining om du er fagorganisert. Det kan være at du kan nytte deg av velferdspermisjon, eigenmelding eller sjukmelding.

Reise- og opphaldsutgifter
Du har dei same rettigheitene til dekning av utgifter til reise til pasientkurs, som du har til polikliniske timar på sjukehus. Hovudregelen er at pasientreiser vert dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også naudsynte tilleggsutgifter dekkast.
Les meir om pasientreiser på helsenorge.no

Opplæringspengar ved barns sjukdom og tapt arbeidsforteneste
Du kan få opplæringspengar dersom du har inntektstap når du deltek på kurs eller annan opplæring som er naudsynt for at du kan ta deg av og behandle eit langvarig sjukt eller funksjonshemma barn som du har omsorg for.

Les meir om opplæringspenger hos NAV

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg
​Autismespekter/Asperger foreldrekurs / tilsette i skulen, 27.11.2019 - Ålesund:
​27.11.2019Autismespekter: Oppsummering, v/Magny Barmen​Ålesund
​27.11.2019Autismespekter: Skole - hjem samarbeid, v/Marius Thomassen​​Ålesund
​27.11.2019Autismespekter: Tilrettelegging i skolen, v/Johanne Grønningsæter​​​Ålesund
​Autismespekter/Asperger foreldrekurs 25.11.2019 - Molde:
​25.11.2019Autismespekter foreldrekurs: Skole - hjem,   v/Marius Thomassen​Molde
​25.11.2019​​Autismespekter foreldrekurs:  Hva er autisme?  v/Marius Thomassen​Molde


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lista under finner du kontaktinformasjon til dei frisklivssentralane som er i Møre og Romsdal.

AukraEide Fræna GiskeKristiansund Molde NorddalRauma SmølaSunndalUlstein VanylvenVolda Ørsta


Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2020

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2020


 

 

Kurs og gruppetilbod

 • Onsdag 01.01.
  Pasient- og pårørendeopplæring 2020, HABU - Kristiansund

  Oversikt for Habilitering barn og ungdom - Kristiansund, 2020. Les mer i vedlagt årskalender!

 • Onsdag 29.01.
  Din historie teller

  For deg som ønsker å være brukerrepresentant på kurs og gruppetilbud.

 • Torsdag 30.01.
  Diabetessamling for ungdom - AVLYST

  Samlinga er AVLYST på grunn av for få påmeldte. Nytt forsøk høsten 2020. Ønsker du å få bedre kjennskap til din egen diabetes? Kveldssamling for ungdommer mellom 15 og 18år. Du kan også ha med deg en venn eller et søsken.

 • Måndag 03.02.
  Autismespektervansker foreldre, Molde

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn (1. - 7. klasse) med autisme/Asperger syndrom som ønsker mer kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer. Kurset går over tre dager - siste dag også for lærer/skole. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 04.02.
  Autisme - Asperger foreldre, Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til ungdom 13-18 år med autismespektervansker som ønsker mer kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer. Lærere er invitert til å delta på dag 3. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 04.02.
  Autisme / Asperger foreldre og lærar, Ålesund

  Opplæring for foreldre/føresette til barn 1. - 7. klasse med autismespektervanskar og som ønskjer kunnskap om og forståing for utfordringar til barnet. Siste kursdag også for lærar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 05.02.
  Autisme / Asperger - foreldre og lærar, Volda

  Opplæring for foreldre til barn med autismespektevanskar / Asperger syndrom som ønskjer meir kunnskap og forståing ift. diagnosen. Ved den siste av tre kursdagar inviterer vi til deltaking også frå lærar/skule. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 06.02.
  Din historie teller

  For deg som ønsker å være brukerrepresentant på kurs og gruppetilbud.

 • Tysdag 25.02.
  Autisme - Asperger ungdom, Kristiansund

  Opplæring for ungdom fra 8. klasse som ønsker mer kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og sin diagnose. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 25.02.
  Autisme - Asperger barn, Volda

  Opplæring for barn med autismespektervanskar / Asperger syndrom frå 3. til 7. klasse, som ønskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnose. Totalt seks samlingar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 26.02.
  Autismespekter - Asperger syndrom, Molde

  Barn fra 3. til 7. klasse som ønsker kunnskap og forståelse i forhold til sin diagnose. Totalt seks samlinger. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Torsdag 27.02.
  Autisme / Asperger syndrom barn, Ålesund

  Opplæring for barn i alderen 8-13 år med autismespektervanskar / Asperger syndrom som ønskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og sin diagnose. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 04.03.
  Rettigheitskurs - foreldre, Volda

  Opplæring for foreldre/føresette til barn og unge i skulealder med langvarige helseutfordringar. Temaet er hjelpe- og støtteordningar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Onsdag 11.03.
  Pasient- og pårørendepplæring 2020, Poliklinikk - Kristiansund

  Oversikt kurs 2020 ved Poliklinikk og sengepost barn og ungdom. Ved Kristiansund sjukehus. Se vedlagt oversikt!

 • Måndag 16.03.
  Artrosekurs - Kristiansund

  Personer med artrose – som ikke er nyopererte og deres pårørende.

 • Onsdag 18.03.
  Prostatakreft - Kristiansund

  Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft og dine pårørende

 • Torsdag 19.03.
  ADHD - opplæring foreldre, Volda

  Foreldre/føresette som ønskjer kunnskap om ADHD og forståing for utfordringar i forhold til diagnosen til barnet. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 14.04.
  Seinfase gruppetilbod for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Dette er eit meistringskurs for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • Torsdag 23.04.
  Beinskjørhet (osteoporose) - Kristiansund

  Kurs for deg med beinskjørhet (osteoporose) og dine pårørende

Praktisk informasjon

 • Reise og tilkomst

  Kollektivtransport til sjukehusa.

 • Avbestille kurs

  Dersom du skal avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kuset.

Fann du det du leita etter?