Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2018

Kurs og gruppetilbod

 • 4.1 torsdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Volda

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse (13-18 år) med Autismespektervanskar / Asperger syndrom. Åtte samlingar med oppstart 4. januar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 6.2 tysdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Kristiansund

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismespektervanskar/Asperger syndrom. Totalt åtte samlingar med oppstart 6. februar 2018. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 21.2 onsdag
  Temakveld om rus og avhengighet - Molde

  Å være pårørende – utfordringer og ressurser. Temabaserte foredrag. Åpent for alle. Gratis.

 • 27.2 tysdag
  Informasjonsmøte om ME - Molde

  27. februar får Molde besøk av generalsekretær i ME- foreininga, Olav Osland, med fleire, som vil ha et informasjonsmøte om blant anna utfordringar med å utgreie, diagnostisere og behandle.

 • 28.2 onsdag
  Autismespektervanskar / Asperger syndrom - foreldre, Volda

  Opplæring til foreldre/føresette. To kursdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 28.2 onsdag
  ADHD foreldre, Kristiansund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med med ADHD. Kurset går over to enkeltdager i Kristiansund. Mer informasjon finner du i vedalgt invitasjon.

 • 1.3 torsdag
  Foreldrearena, Kristiansund

  Erfaringsutveksling om din hverdag. Gruppebasert tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom. Mer info i vedlagt invitasjon!

 • 1.3 torsdag
  Autismespekter / Asperger - foreldre, Ålesund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse for barnets utfordringer i forhold til sin diagnose. Opplæringen går over to enkeltdager. Mer informasjon i vedlagt invitasjon!

 • 7.3 onsdag
  Rettigheitskurs - kva er viktig for meg og familien? - Kristiansund

  Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. Opplæringa er for ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn og unge i skulealder. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 7.3 onsdag
  Starthjelp - foreldre, Ålesund

  Et opplæringstilbud til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sjukdom. Opplæringa går over fire enkeltdager. Mer informasjon i vedlagt invitasjon!

 • 8.3 torsdag
  Hjarteinfarkt - Molde

  For personer som har hatt hjarteinfarkt, blitt hjarteoperert eller har vore til utblokking for angina.

 • 13.3 tysdag
  IBD (Morbus Chron og ulcerøs colitt) - Ålesund

  Har du Morbus chron eller ulcerøs colitt eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

 • 13.3 tysdag
  Unge voksne med Aspergers syndrom - Molde

  Temadag om Aspergers syndrom.

 • 14.3 onsdag
  Eit annleis søskenliv, Ålesund

  Korleis er det å vere søsken til barn som er funksjonshemma og har spesielle behov? Kurset er både for foreldre/nærpersonar og tilsette i ulike sektorar i kommunane. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 14.3 onsdag
  Diabetes type 1 - Kristiansund

  På kurset får pasienter og deres pårørende et allsidig innblikk i sykdommen, erfaringer av med-pasienter og ikke minst kostveiledning og innflytelse av fysisk aktivitet m.m.

 • 15.3 torsdag
  Pårørende til unge voksne med Aspergers syndrom - Molde

  Temadag om Aspergers syndrom for pårørende til unge voksne (18 – 30 år) med Aspergers syndrom

 • 3.4 tysdag
  Hjerneskade - seinfaserehabilitering, Ålesund

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Seinfasetilbodet er eit rehabiliteringsopplegg for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • 11.4 onsdag
  ADHD foreldre, Volda

  Opplæring for foreldre/føresette til barn med ADHD. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 12.4 torsdag
  IBD (Ulcerøs colitt og Crohns sykdom) - Molde

  Opplæring til personer med Ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 18.4 onsdag
  ICD (hjertestarter) - Molde

  Kurset er for personer som har inn-operert hjertestarter.

 • 23.4 måndag
  Artrosekurs - Kristiansund

  Kurs for ny diagnostiserte / diagnostiserte personer med hofte og kneartrose- som ikkje er nyopererte.

 • 24.5 torsdag
  KOLS - Molde

  Kurset er for personer med KOLS grad 3. og 4.

 • 28.5 måndag
  Hjertekurs - Kristiansund

  Hjertekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris, pårørende er også hjertelig velkommen til og delta.

 • 21.11 onsdag
  Rettigheitskurs i Volda og Molde - hausten 2018

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien. Målgruppa er ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn/unge i skulealder. Meir informasjon om kurset, samt om påmelding m.v., blir lagt ut seinare.

Praktisk informasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.