Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Katalog over kurs og gruppetilbod hausten 2017

Kurs og gruppetilbod

 • 27.09 onsdag
  Starthjelp - til foreldre, Kristiansund

  Opplæring til foreldre som har fått barn (0-6 år)med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sjukdom. Fire dagssamlingar i Kristiansund.

 • 16.10 måndag
  Hjartekurs - Kristiansund

  Hjartekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris

 • 17.10 tysdag
  Slag - Kristiansund

  Kurset er for heimeboende vaksne som har hatt hjerneslag innafor dei siste 1-2 åra, og deira pårørande.

 • 18.10 onsdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervansker/Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose. Det er totalt åtte samlinger. Mer informasjon i vedlagt invitasjon!

 • 19.10 torsdag
  ADHD foreldre, Ålesund

  Opplæring for foreldre/foresatte til barn med ADHD. Kurset går over to enkeltdager i Ålesund. Mer informasjon finner du i vedlagt invitasjon.

 • 19.10 torsdag
  ADHD foreldre - Volda

  Opplæring for foreldre/føresette til barn med ADHD. Kurs over to enkeltdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 19.10 torsdag
  Autismespektervanskar/Asperger syndrom- barn - Kristiansund

  For barn som ynskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnosen.

 • 26.10 torsdag
  Asperger syndrom - for unge vaksne - Molde

  Temadag for unge vaksne med Asperger syndrom (18-30 år). Vi har 10 plassar på denne temadagen. Påmeldingsfrist 15. oktober.

 • 26.10 torsdag
  KOLS - Molde

  Kurset er for personar med KOLS grad 3. og 4. og går over 1. dag.

 • 31.10 tysdag
  Revmatologi - foreldere/føresette - Ålesund

  Temadag for foreldre/føresette og barn frå ca. 13 år

 • 01.11 onsdag
  Diabetes type 1 - Kristiansund

  Kurs for deg med type 1 diabetes. Detaljert program m.v. finn du i vedlagt invitasjon!

 • 01.11 onsdag
  Hjerneslag - Ålesund

  Du som har hatt slag og dine pårørande skal få auka kunnskap om hjerneslag og korleis best leve etter hjerneslaget.

 • 13.11 måndag
  Artrosekurs - Kristiansund

  Eit kurs for deg med artrose – som ikkje er nyoperert.

 • 15.11 onsdag
  Asperger syndrom - ungdom, Molde

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med Asperger syndrom. Det blir totalt åtte samlingar med oppstart 15. november. Du finn meir informasjon i vedlagt kursinvitasjon.

 • 21.11 tysdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Ørsta

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. For foreldre/føresette til barn og unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 22.11 onsdag
  ADHD/ADD - foreldre/føresette - Molde

  Opplæring for foreldre/fØresEtte til barn med ADHD/ADD – hyperkinetisk forstyrrelse.

 • 23.11 torsdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Molde

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info i vedlagt invitasjon.

 • 23.11 torsdag
  Individuell plan - fagdag

  Fagdag for å informere om og fremme bruken av individuell plan. Dagen er for brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

 • 04.01 torsdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Volda

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse (13-18 år) med Autismespektervanskar / Asperger syndrom. Åtte samlingar med oppstart 4. januar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 13.02 tysdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Ålesund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

 • 28.02 onsdag
  Autismespektervanskar / Asperger syndrom - foreldre, Volda

  Opplæring til foreldre/føresette. To kursdagar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 07.03 onsdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Kristiansund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

Praktisk informasjon