Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Rettigheiter ved pasient- og pårørande­opplæring

Pasientar og pårørande har rettigheiter knytt til reise- og opphaldsutgifter, kostpengar og opplæringspengar.

Les meir om rettane her

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal  

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg
​04. november -20
​Autisme - foreldrekurs
​Ålesund

Autisme - familieliv, søsken

Autisme - rettar og mulegheiter

Autismevanskar


​28. oktober 2020
​Autisme - foreldrekurs
​Ålesund

​Autismeforeninga

Foreldrekurs - om autisme

6.oktober 2020  Diabetes type 2​Molde

Kosthold

Blodsukkermåling

Tverrfaglig tilnærming til den diabetiske foten

Diabetisk fotsårteam

Rettigheter ved diabetes type 2

​26.oktober​Diabetes type 1​Kristiansund

​Blodsukkermåling

Hva er diabetes type 1?

​14. og 15.okober​Stomi​Molde

Stomi og trygdeytelser

På reise med stomi

Utstyr og bandasjer

​28.oktober og 11. november​Starthjelp​Kristiansund

​PPT

Individuell plan

​20. og 27. november​ADHD kurs foreldre til barn med ADHD​Ålesund

Tilrettelegging og tilpassing i barnehage og skole

Hva er ADHD

Noen sosiale rettar og meglegheiter når eit barn har fått diagnose

ADHD Norge

Det sårbare samarbeidet kring elevar med skulevegring

ADHD i samfunnet


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lenka under finner du kontaktinformasjon til frisklivssentralane i Møre og Romsdal og resten av landet. Det er Helsedirektoratet som ajourfører lista.

Lenke til frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Katalog over kurs og gruppetilbod

Katalog over kurs og gruppetilbod høst 2020

Fann du det du leita etter?