Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Her finn du oversikt over kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. Under «Aktivitetsplan» finner du en oversikt over planlagde kurs.

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

 

Aktivitetsplan våren 2017

 

Kurs og gruppetilbod

 • 16.08 onsdag
  Søskenleir

  Søskenleir for deg mellom 10 - 16 år som har ein bror eller søster med nedsatt funksjonsevne. Sjå vedlagt invitasjon!

 • 04.09 måndag
  Autismepektervanskar - foreldre, Molde

  Opplæring for foreldre til ungdom 13 - 18 år med Asperger syndrom. To dagar samling i Molde. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 11.09 måndag
  ADHD - Vaksne - Kristiansund

  Tema er «Å meistre livet med ADHD».

 • 11.09 måndag
  Leddgikt - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • 13.09 onsdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Molde

  Opplæring/samling for ungdom frå 8. klasse med Asperger syndrom. Åtte samlingar i Molde med oppstart 13. september. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 18.09 måndag
  Sjøgren Syndrom - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • 19.09 tysdag
  Thyreoideakurs (stoffskifte) - Kristiansund

  Eit kurs for deg med stoffskifteproblematikk, og dine pårørande.

 • 26.09 tysdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Ørsta

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. For foreldre/føresette til barn og unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 27.09 onsdag
  Starthjelp - til foreldre, Kristiansund

  Opplæring til foreldre som har fått barn (0-6 år)med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sjukdom. Fire dagssamlingar i Kristiansund.

 • 28.09 torsdag
  Epilepsi - foreldre og fagpersonar - Kristiansund

  Kurset er for foreldre med barn og ungdom med Epilepsi og aktuelle fagpersonar.

 • 02.10 måndag
  Artrose - Ålesund

  Kurs for nydiagnostiserte med hofte og kne artrose.

 • 17.10 tysdag
  Slag - Kristiansund

  Kurset er for heimeboende vaksne som har hatt hjerneslag innafor dei siste 1-2 åra, og deira pårørande.

 • 23.11 torsdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Molde

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info i vedlagt invitasjon.

 • 13.02 tysdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Ålesund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

 • 07.03 onsdag
  Rettigheitskurs - til foreldre og ungdom, Kristiansund

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år. Meir info om kurset kjem seinare.

Praktisk informasjon