Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2018

Kurs og gruppetilbod

 • 6.2 tysdag
  Asperger syndrom - for ungdom - Kristiansund

  Opplæring for ungdom frå 8. klasse med autismespektervanskar/Asperger syndrom. Totalt åtte samlingar med oppstart 6. februar 2018. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon!

 • 1.3 torsdag
  Foreldrearena, Kristiansund

  Erfaringsutveksling om din hverdag. Gruppebasert tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom. Mer info i vedlagt invitasjon!

 • 7.3 onsdag
  Starthjelp - foreldre, Ålesund

  Et opplæringstilbud til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sjukdom. Opplæringa går over fire enkeltdager. Mer informasjon i vedlagt invitasjon!

 • 3.4 tysdag
  Hjerneskade - seinfaserehabilitering, Ålesund

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Seinfasetilbodet er eit rehabiliteringsopplegg for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • 11.4 onsdag
  ADHD foreldre, Volda

  Opplæring for foreldre/føresette til barn med ADHD. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • 12.4 torsdag
  IBD (Ulcerøs colitt og Crohns sykdom) - Molde

  Opplæring til personer med Ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 18.4 onsdag
  ICD (hjertestarter) - Molde

  Kurset er for personer som har inn-operert hjertestarter.

 • 23.4 måndag
  Artrosekurs - Kristiansund

  Kurs for ny diagnostiserte / diagnostiserte personer med hofte og kneartrose- som ikkje er nyopererte.

 • 24.5 torsdag
  KOLS - Molde

  Kurset er for personer med KOLS grad 3. og 4.

 • 28.5 måndag
  Hjertekurs - Kristiansund

  Hjertekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris, pårørende er også hjertelig velkommen til og delta.

 • 21.11 onsdag
  Rettigheitskurs i Volda og Molde - hausten 2018

  Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien. Målgruppa er ungdom over 16 år og foreldre/føresette til barn/unge i skulealder. Meir informasjon om kurset, samt om påmelding m.v., blir lagt ut seinare.

Praktisk informasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.