Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Rettar ved pasient- og pårørande­opplæring

Pasientar og pårørande har rettigheiter knytt til reise- og opphaldsutgifter, kostpengar og opplæringspengar.

Les meir om rettane her

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal  

Kurs og gruppetilbod

Under "Våre kurs og arrangement" finn du ei oversikt over kurs og gruppetilbod arrangert av Helse Møre og Romsdal og andre utvalde kurs arrangert nasjonalt. Du kan også søke på kurs eller filtrere på målgruppe, type arrangement, behandling og stad.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på. Presentasjonane ligg ut i omlag ein månad før vi tar dei bort.

Presentasjonar frå dei ulike kursa finn du her
​Dato​Kurs​Stad​Presentasjon
​8. og 23. april​ADHD​Molde

Hva er ADHD?

Tilrettelegging i barnehage/skole

Utfordringer i hverdagen og fritidsaktiviteter

Mestring

Lenke til ADHD Norge

Lenke til film om ADHD

​19. og 23.mars​ADHD​Ålesund

ADHD medisinering

Kva er ADHD?

Lenke til ADHD Norge

ADHD utfordringar i kvardagen

ADHD i samfunnet

Tilrettelegging og tilpassing i skole og barnehage

Om rettar

Andre lenkar:

Barneombudets fagrapport

Kommentar om Barneombudetsrapport

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

​10. og 17.mars
​Diabetes type 2
​Molde

Hva er diabetes?

Diabetes og augekomplikasjonar

Diabetes type 2 og kosthald

Diabetisk fotsårteam

Blodsukkermåling

Diabetes og rettar

Diabetes og fysisk aktivitet

Øvingar

Prosjekt min diabetes type 2

​28.oktober og 11. november​Starthjelp​Kristiansund

​PPT

Individuell plan

Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lenka under finner du kontaktinformasjon til frisklivssentralane i Møre og Romsdal og resten av landet. Det er Helsedirektoratet som ajourfører lista.

Lenke til frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?