HELSENORGE

Sengepost for kreft og blodsjukdommar

Sengepost for kreft og blodsjukdommar tilbyr palliativ behandling, utgreiing og ikkje-kirurgisk behandling (cellegiftbehandling og stråleterapi) til kreftpasientar i vår region. Vi tilbyr og utgreiing og behandling til pasientar med blodsjukdommar og andre medsinske sjukdommar.  

Fann du det du leita etter?