HELSENORGE

DPS poliklinikk Kristiansund

Poliklinikk psykisk helsevern DPS Kristiansund – «Solhagen» er lokalisert på Nordlandet i Kristiansund, og er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Et distriktsteam er lokalisert på Liabø i Heim kommune. Poliklinikken har bred tverrfaglig kompetanse bestående av bl.a. overleger, leger, psykologer/psykologspesialister. I tillegge er det også ansatte med 3-årig høgskoleutdanning innen helse og sosialfag med ulike relevante videreutdanninger rettet mot behandling av psykiske lidelser, psykomotoriske fysioterapeuter og helsesekretærer. 

Fann du det du leita etter?