HELSENORGE

Blodtrykksmåling av barn

Når du kjenner på din eigen puls med ein finger, til dømes på handleddet, kjenner du at det dunkar lett mot fingeren. Det du kjenner er blodtrykket når blodet trykker mot blodåreveggen.
Blodtrykket er det trykket som blodet utøver mot veggen i blodårene, når det strøymer gjennom desse. Med blodtrykket meiner vi som regel det arterielle blodtrykket, altså det blodtrykket som blir målt i arteriene (pulsårene). Det er dette blodtrykket som blir målt på sjukehuset.