HELSENORGE
Digitale helsetenester

HMR Nær

Vi flytter helsetenestene nærare pasientane. I Helse Møre og Romsdal ønsker vi ved hjelp av teknologi, å tilby heile eller delar av behandling og oppfølging der du er. Det betyr at du slepp å reise til sjukehuset og kan få nødvendig oppfølging i eigen heim. 

​​Kort fortalt​​

Vi vil tilby deg ei trygg behandling uansett om den skal vere digitalt eller fysisk. Kva som passar for deg i forløpet ditt blir bestemt i samråd med behandlaren din. I mange tilfelle vil det framleis vere nødvendig med fysisk oppmøte på eit av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal, men det er eit mål å kunne tilby meir behandling og oppfølging heime. 

Digital oppfølging gir deg som pasient fordelen av å sleppe å reise til sjukehuset. Det kan også gi helsepersonell høve til å oppdage endring​ar i tilstanden din på eit tidlegare tidspunkt. 

Blant våre digitale helsetenester har vi ei rekkje behandlingstilbod og nye er under utvikling. I oversikta under kan du lese meir om behandlingstilboda og korleis vi jobbar med å vidareutvikle nye tilbod slik at fleire pasientgrupper kan velje digital behandling og oppfølging.  ​

Sjå våre digitale helsetenester​

Hjarterehabilitering, treningsveiledning hjemme

Digital heimeoppfølging av for tidleg fødde og sjuke nyfødde

Diabetes type 1, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema

Epilepsi, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema

Tverrfagleg skulderrehabilitering, kartlegging av​ rehabilitering

Arbeidsretta rehabilitering (ARR), kartlegging av rehabilitering

Digital eigenregistrering før kirurgi

Heimespirometri av barn og ungdom

IBD, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema
CPAP, skybasert oppfølging av snorking og søvnapné

Medikamentfritt behandlingstilbod​

Forløp under utvikling: 

Lungekreft - digital screening før cellegift​. Kontakt: KJetil Roth

Prostatakreft - digital screening før cellegift og digital informasjonspakke

Brystkreft - digital screening før cellegift og digital informasjonspakke

Nyresvikt - hjemmedialyse. Kontakt Øyvind Kaarbø

HJemmesykehus antibiotika / Virtuelt sykehus - sensormonitorering (Innovasjonsprosjekt). Kontakt Siri Talseth-Frilund

Pasientsentrert helsetjensteteam skrøplige eldre (PSHT) - hjemmeoppfølging (Innovasjonsprosjekt). Kontakt: Siri Talseth-Frilund

Kne- og hofteprotese på en dag (Innovasjonsprosjekt). Kontakt: Andre Høybakk

Barn og unge - ny hybridmodell for hjemmesykehus (Innovasjonsprosjekt)

BUP - weekend og videobasert behandlingsprogram (Innovasjonsprosjekt)​

Trygg start på livet - samarbeid med kommuner om hørslscreening og bilirubinsjekk. Kontakt: Martha Molvær


​​Videokons​​ultasjonar​

Les om videokonsultasjon i Helse Møre og Romsdal

Artiklar om HMR Nær

Fann du det du leita etter?