Digitale helsetenester

HMR Nær

Vi flytter helsetenestene nærare pasientane. I Helse Møre og Romsdal ønsker vi ved hjelp av teknologi, å tilby heile eller delar av behandling og oppfølging der du er. Det betyr at du slepp å reise til sjukehuset og kan få nødvendig oppfølging i eigen heim. 

​​Kort fortalt​​

Vi vil tilby deg ei trygg behandling uansett om den skal vere digitalt eller fysisk. Kva som passar for deg i forløpet ditt blir bestemt i samråd med behandlaren din. I mange tilfelle vil det framleis vere nødvendig med fysisk oppmøte på eit av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal, men det er eit mål å kunne tilby meir behandling og oppfølging heime. 

Digital oppfølging gir deg som pasient fordelen av å sleppe å reise til sjukehuset. Det kan også gi helsepersonell høve til å oppdage endring​ar i tilstanden din på eit tidlegare tidspunkt. 

Blant våre digitale helsetenester har vi ei rekkje behandlingstilbod og nye er under utvikling. I oversikta under kan du lese meir om behandlingstilboda og korleis vi jobbar med å vidareutvikle nye tilbod slik at fleire pasientgrupper kan velje digital behandling og oppfølging.  ​

Sjå våre digitale helsetenester​

Hjarterehabilitering, treningsveiledning hjemme

Digital heimeoppfølging av for tidleg fødde og sjuke nyfødde

Diabetes type 1, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema

Epilepsi, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema

Tverrfagleg skulderrehabilitering, kartlegging av​ rehabilitering

Arbeidsretta rehabilitering (ARR), kartlegging av rehabilitering

Digital eigenregistrering før kirurgi

Heimespirometri av barn og ungdom

Heimespirometri voksne​

Heimesykehus ernæringsutfordringar barn og ungdom​

IBD, behovsstyrt oppfølging gjennom digitale skjema

CPAP, skybasert oppfølging av snorking og søvnapné

Medikamentfritt behandlingstilbod​​​

Heimeoppfølging av skrøpelege eldre (PSHT)

Heimesykehus antibiotika

Kne- og ofteprotese på ein dag​


Forløp under utvikling: 

Lungekreft - digital screening før cellegift​. Kontakt: KJetil Roth

Prostatakreft - digital screening før cellegift og digital informasjonspakke

Brystkreft - digital screening før cellegift og digital informasjonspakke

Nyresvikt - hjemmedialyse. Kontakt Øyvind Kaarbø

Barn og unge - ny hybridmodell for hjemmesykehus (Innovasjonsprosjekt)

BUP - weekend og videobasert behandlingsprogram (Innovasjonsprosjekt)​

Trygg start på livet - samarbeid med kommuner om hørslscreening og bilirubinsjekk. Kontakt: Martha Molvær


​​Videokons​​ultasjonar​

Les om videokonsultasjon i Helse Møre og Romsdal

​​​Digitale og hybride kurs for pasientar og pårørande

​Helse Møre og Romsdal tilbyr både digitale og hybride kurs for pasientar og pårørande.

Sjå liste over kursa her.​​​​


Artiklar om HMR Nær

Fann du det du leita etter?