HELSENORGE

Iontoforese - behandling ved overdriven sveitte

Behandlinga blir gitt til pasientar med overdriven sveitting på hender og føter. Iontoforese inneber bruk av svak elektrisk straum som vi tilfører huda på hender og/eller føter i vassfylte kar. Du kan ikkje få iontoforese ved graviditet, viss du har epilepsi, eller om du har innlagt pacemaker eller protese av metall.