Epilepsi - foreldre - Ålesund

For fagpersonar og foreldre/føresette til nydiagnostiserte barn

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til barnepoliklinikken, Ålesund sjukehus

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva epilepsi er og korleis ein kan møte barn og unge med epilepsi både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


Innhald



Praktiske opplysningar



Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

epilepsiforbundet

Fann du det du leita etter?