HELSENORGE

Epilepsi - foreldre - Ålesund - Digitalt

For fagpersonar og foreldre/føresette til barn og unge med epilepsi

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Til det digitale kurset 10. mai 2022 skal tilvisinga sendast elektronisk til Habilitering for barn og unge, Kristiansund sjukehus

(Elles ved andre kurs i Ålesund skal tilvising sendes elektronisk til barnepoliklinikken, Ålesund sjukehus)


Praktiske opplysningar

Kurset vert digitalt 10. mai 2022 i samarbeid med Kristiansund. Les meir om kurset og sjå kvar tilvisinga skal her: 

Epilepsikurs 10. mai - digitalt i HMR

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva epilepsi er og korleis ein kan møte barn og unge med epilepsi både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


InnhaldPraktiske opplysningar


Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Epilepsiforbundet


Fann du det du leita etter?