Skabb-behandling

Skabb er ein midd som legg egg og lagar små gonger i det øvste hudlaget. Tilstanden er ufarleg, men gir eit hudutslett som klør kraftig. Skabb forsvinn ikkje av seg sjølv, og skal alltid behandlast med krem eller ein kombinasjon av krem og tablettar.