Spirometri

Spirometri er ei undersøking som måler lungefunksjonen din - både kor mykje luft du maksimalt får til å puste ut, og kor raskt du får til å puste ut.