HELSENORGE

Covid-19 Samhandling med kommunane

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 pandemien

Notat: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020

Priotering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering

Informasjonsskriv Prioritering sykehjem Covid-19Clinical –frailty-scale (norsk versjon)Palliasjon medikamenterKontaktinformasjon for råd og veiledningPraktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenesteneHjelpeskjema for vurdering av behandlingsnivå


 

Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Det er etablert ein møteserie mellom kriseleiing i føretaket, kommunane og fylkeslegen. Føremålet med møta er status og erfaringsutveksling, risikovurdering og identifisering av tiltak på tvers av nivå i fylket.

Struktur samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene i samband med Covid-19


 

Informasjon til fastlegar og andre tilvisarar

Infoskriv nr 6 2020Psykisk helsehjelp i spesialisthelstetenesta under beredskapsperioden

Viktig ved prøvetaking av pasienter som er misstenkte eller positive på Covid 19

Kardio prioriteringer i pandemiHenvisninger av gravide i første trimester til gynekologisk poliklinikkKvantitativ s- hCG (humant choriogonadotropin) som nyttig verktøy i tidlig graviditetDIALOGMELDING mellom fastlege og sykehus spesialistInformasjon til legevakt og fastleger om rutiner ved akutte røntgenundersøkelser av pasienter med smitte/mistenkt smitte av COVID-19

 

Smittevernkurs  i Helse Midt-Noreg

Ved å følge lenken under finn du ei rekke relevante e-læringar og videoar i samband med Covid-19. 

Opne smittevernkurs i Helse Midt-Norge 

Kursa kan ein ta på to ulike måtar

  1. Innlogging – kan få kursbevis (mine kurs, historikk) (Pålogg med Bank-ID for personar tilsett utanfor Helse Møre og Romsdal)
  2. Utan innlogging - ingen innlogging, ingen kursbevis

Oversikta inneheld kurs/videoar innan følgende tema :

  • Smittevern – håndhygiene (e-læring)
  • Smittevern  - basale smittevernsrutiner (e-læring)
  • Smittevern – Isolering (e-læring)
  • Smittevern – teknisk desinfeksjon (e-læring)
  • Smittevern – Ambulansepersonell (e-læring)
  • Smittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-19 (video)
  • Smittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)
Fann du det du leita etter?