HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for rehabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Bassengtrening

​Faglig samarbeidsutval for rehabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

​​​​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Ingvild Rostad Kjeldberg
Seksjonsoverlege fysikalsk medisin, Klinikk for kreft og rehabilitering
Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.no

Marit Gyldenskog
Seksjonsleiar Aure rehabiliteringssenter, Klinikk for kreft og rehabilitering
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no

Gro Westnes Lindin
Ass. seksjonsleiar Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gro.Westnes.Lindin@helse-mr.no​

Eirin Liadal (leiar faglig samarbeidsutval)
​Leiar for koordinerande eining, Samhandlingsseksjonen HMR
eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)​
Geir Nielsen
Einingsleiar Helse og familie, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no

Vara: Elisabeth Ihle Ludviksen​

Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Siri Vaksvik
Koordinator/sykepleier i rehabiliteringsteamet Molde
siri.vaksvik@molde.kommune.no​​

Sunnmøre regionråd - Søre
Runa Bakke (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Avdelingsleiar Familie, barn og helse, Herøy kommune
runa.bakke@heroy.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Møyfrid Bakke
Leiar tenestekontor (innsatsteam, fysio/ergo, hjelpemiddel og frivilligsentral), Sykkylven kommune
Moyfrid.bakke@sykkylven.kom​mune.no 

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Hunger
Kommuneoverlege/fastlege Hareid kommune
andreas.hunger@hareid.kommune.no​

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Anne Grethe Mogstad
Medlem brukerutvalget i HMR
g-mogsta@online.no​

Møteplan

Kommande møte15. mars 2023

24.05.23
06.09.23
15.11.23

Referat frå møte

Referat 25.01.23 (pdf)

Referat 07.12.22 (pdf)

Referat 31.10.22 (pdf)

Referat 22.09.22 - oppdatert (pdf)

Referat 26.08.22 (pdf)

Referat 19.05.22 (pdf)

Referat 24.03.22 (pdf)

Referat 16.02.22 (pdf)

Referat 21.01.22 (pdf)​​

Referat 03.12.21 (pdf)

Referat 08.11.21 (pdf)

Referat 05.10.21 (pdf)

Referat 08.09.21 (pdf)

Referat 15.06.21 (pdf)

Handlingsplanar​


Ny handlingsplan for rehabilitering 2022 - 2025 (pdf)​​


​Handlingsplan for koordinerande einingar, individuell plan og koordinator 2022 - 2024 (pdf)​

Eldre handlingsplan for koordinerande einingar, individuell plan og koordinator 2017 - 2019 ​(pdf). 

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for rehabilitering ta kontakt med:

​LeiarEirin Liadal, HMR
eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no

Nestleiar: Runa Bakke, Herøy kommune
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no

Fann du det du leita etter?