HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Nyfødt baby

​Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg​​ har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 3 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

​​a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal HMR):

Anne Kristin Farstad Skare
Fagjordmor, Klinikk Volda Sjukehus

Anne.Kristin.Farstad.Skare@helse-mr.no​

Elin Hansen Ytterbø (leiar faglig samarbeidsutval)
Fagutviklingsjordmor HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Elin.Johanne.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Sissel Hjelle
Seksjonsoverlege, Klinikk Ålesund sjukehus
Sissel.Hjelle@helse-mr.no

Solveig Aarseth Vatten
Jordmor, Klinikk SNR Molde
Solveig.Aarseth.Vatten@helse-​mr.no​​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Siv-Kristin Haugen
Jordmor, Kristiansund kommune
siv-kristin.haugen@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)​
Elisabeth Herje Sogge (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Jordmor, Koordinator jordmortjenesten Molde kommune
elisabeth.herje.sogge@molde.kommune.no

Anne Elin Frøysa (observatør)
Helsesjukepleiar, Vestnes og Rauma kommune
anne.elin.froysa@rauma.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Norunn Kirkebø Elde
Kommuneoverlege, Ulstein kommune
norunn.kirkebo.elde@ulstein.kommune.no

Kristin Meli (observatør)
Helsesjukepleiar, Ulstein kommune
kristin.meli@ulstein.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Hege Kvalheim
Jordmor, Ålesund kommune
Hege.Kvalheim@alesund.kommune

Fastlege/praksiskonsulent
Sofie Møller-Christensen
Fastlege Giske kommune, praksiskonsulent Nordre Sunnmøre
sofie.moller-christensen@helse-mr.no​​​

Brukerrepresentant kommune
Oddrun Stensø Nasvik
Norsk Revmatikerforbund (NRF)
odnasvik@online.no​

Brukerrepresentant HMR
Marie Ødegård Gjengstø
Mariepie@hotmail.com​

Møteplan

Neste møte: 6. juni 2023

Vidare møte:

19. september 2023
28. november 2023

Referat frå møte

Referat 31.01.23

Referat 22.11.22 (pdf)

Referat 31.10.22 (pdf)

Referat 13.09.22 (pdf)

Referat 31.05.22 (pdf)

Referat 08.04.22 (pdf)

Referat 08.02.22 (pdf)

Referat 10.11.21 (pdf)

Referat 10.09.21 (pdf)​

Eldre referat:
2020
28. februar
15. mai
16. oktober
04. desember

2019
08.mars
14. juni
06.september
06.desember

2018
05.desember
12.mai

Handlingsplan


Handlingsplan Faglig samarbeidsutval svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2022 - 2025 (pdf)

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ta kontakt med:

Leiar
Elin Hansen Ytterbø
Fagutviklingsjordmor HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Elin.Johanne.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Nestleiar
Elisabeth Herje Sogge
Jordmor, Koordinator jordmortjenesten Molde kommune
elisabeth.herje.sogge@molde.kommune.no

Fann du det du leita etter?