Koronasmitte i Møre og Romsdal

Beredskapen i helseføretaket er heva til GULT.
Her finn du relevant informasjon om utbruddet av koronasmitte og situasjonen på sjukehusa i Møre og Romsdal. Denne sida vil bli oppdatert fortløpande straks vi har ny informasjon.

Fredag 27.03.20:

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 5
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 164
  (Tilsette i karantene oppdatert kvar dag kl 13.30)

Tidlegare statusrapportar frå Helse Møre og Romsdal

Torsdag 26.03.20

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 3
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 189

Onsdag 25.03.20

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 3
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 191

Tirsdag 24.03.20

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 3
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 201Mandag 23.03.20

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 4
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 217

Laurdag 21.03.20

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 3
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 4
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 267


Fredag 20.03.20
:

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 3
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 3
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 267

Torsdag 19.03.20:

 • Antall tilsette smitta av koronavirus: 2
 • Antall innlagte pasientar med koronavirus: 3
 • Antall tilsette i karantene/heime som følge av koronavirus: 267

Onsdag 18.03.20:

Innlagd pasient ved Molde sjukehus har testa positivt på koronasmitte

 • Antall tilsette som er smitta av koronavirus: 2
  Antall innlagte pasientar med koronavirus: 2
  Antall tilsette som er ute av drift som følge av koronavirus: 290

Mandag 16.03.20 :

Tilsett ved Kristiansund sjukehus har testa positivt på koronavirus

Antall tilsette som er smitta av koronavirus: 2
Antall innlagte pasientar med koronavirus: 1
Antall tilsette som er ute av drift som følge av koronavirus: 162

Søndag 15.03.20 :

 • Alle tilsette ved nyreseksjonen som har vore i kontakt med den koronasmittede tilsette, og som har luftveissymptomer, har blitt testa. Testresultata er negative.

 • Nye innstrammingar på karantene for reisande: den nye forskrifta gjeld alle som har vore på reise i utlandet med unntak frå Sverige og Finland. Les meir her.
 • Det er innført adgangskontroll ved Ålesund sjukehus, som blir bemanna av Securitas  frå mandag. Hovudinngangen blir stengt, og publikumsinngangene blir no ved inngang nord (poliklinikk) og i akuttmottak. Tilsette kan bruke adgangskort for å komme seg inn ved dei andre inngangane.
 • Kristiansund og Volda sjukehus har hatt adgangskontroll og låste dørar sidan torsdag.
  I Kristiansund bemannar Securitas hovudinngangen frå 07 - 19 heile veka. Etter kl 19 må publikum kontakte personalet ved legevakta.

 • Ein tilsett ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronaviris. Les meir her.
 • Barneavdelinga i Kristiansund er vaska ned og open for innleggingar igjen. Barneavdelinga blei stengt for nye innleggingar etter at eit innlagt barn testa svakt positivt på koronavirus onsdag. Fordi prøveresultatet var noko usikkert,  blei det tatt ein ny prøve, som torsdag viste seg å vere negativ.
 • Nye karanteneregler frå 13. mars. Les meir her.
 • Nye kriterier for koronavirustesting. Les meir her.
 • Gi blod! Blodbankane har like stort behov for blod i dagens situasjon som tidlegare, og dei tek godt vare på blodgivarane for å unngå koronasmitte. Les meir her.

Onsdag 11.03.20 :

Kl 21:00: Mogleg positiv koronaprøve på innlagt barn ved Kristiansund sjukehus. Det er tatt ein ny prøve, og det endelege resultatet vil vere klart torsdag ettermiddag.  Les meir her.

Kl 13:30: Helse Møre og Romsdal innfører restriksjonar på besøk inne på sjukehusa. I tillegg vil kantinane vere opne kun for tilsette i tida framover. Les meir om det her.

Tirsdag 10.03.20 - kl 20:

Siste statusrapport fra FHI bekrefter at 4 mennesker er smitta av koronavirus  i Møre og Romsdal.
Ingen av desse er lagt inn på sjukehus. Til saman har 277 personar testa positivt i Norge.

Antall personar som er testa for koronavirus i Møre og Romsdal: ca 150.

28 tilsette i Helse Møre og Romsdal er i karantene.

Mandag 09.03.20:

Strammar inn på samlingar, kurs og konferanseaktivitetar:
Helse Møre og Romsdal fraråder tilsette å delta på større konferansar, kurs og samlingar kor eit stort tal helsepersonell møtast. Innstramminga gjeld alle helseføretak i Helse Midt-Norge. Les meir her.

Ikkje handhelsing eller klemming:
God handhygiene er viktig for å begrense smitte. Helse Møre og Romsdal råder tilsette og andre i sjukehuset om ikkje å handhelse eller klemme når dei møtast, i tillegg til grundig og ofte handvask. Les meir her

Informasjon til pasientar og besøkande på sjukehusa og institusjonane i Helse Møre og Romsdal

På grunn av smittesituasjonen med koronaviruset innfører Helse Møre og Romsdal strenge restriksjonar på besøk til sjukehusa og institusjonane våre. For fødande betyr det at dei kun får ha besøk av partnar under aktiv fødsel. Vi oppfordrar pårørande til å unngå besøk på sjukehusa og institusjonane med mindre det er heilt nødvendig.

Tilsette i føretaket vil ta kontakt/sende ut informasjon til pasientar som får utsatt si behandling.


Besøkande som har vært i risikoområder/i nærkontakt med smitta personar

Vi tilrår at personer som har vore på reise i område med vedvarande spreiing av koronavirus ikkje besøker sjukehusa, det same gjeld om du har vært i nærkontakt med smitta personar.Ta kontakt med avdelinga du vil besøke om du meiner besøket er svært viktig.

Informasjon til tilsette

Tilsette som blir berørt av stengte skular og barnehagar
Helsedirektoratet har stengt alle skoler og barnehager. Driverne av barnehager og skoler er pålagt å finne løsninger slik at foreldre som har samfunnskritiske oppgaver likevel kan møte på jobb. Les meir her.
Skjema stadfesting fra Helse Møre og Romsdal (Du fyller ut, signeres av din leiar og du leverer inn)

Auke i sjukt-barn-dagar - omsorgspengar
Den nye ordningen betyr at de aktuelle dagene med omsorgspenger er følgende for 2020:
- Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre - 20 omsorgsdager
- Arbeidstaker med tre eller flere barn som er 12 år eller yngre - 30 omsorgsdager
- Arbeidstaker som er alene om omsorgen - 30 dager (ved ett eller to barns som er 12 år eller yngre)
- Arbeidstaker som er alene om omsorgen - 60 dager (gjelder hvis man har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre
- Dager med omsorgspenger kan overføres fra én omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien
- Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres fra 16 dager til 3 dager

Lenke til NAV

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole 
Stortinget vedtok 20.03.20 at du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder frem til 31.12.20:

 • omsorgsdagene du kan overføre er av de ekstra dagene du har fått på grunn av at barnehagen/skolen er stengt. Du velger selv hvor mange av disse ekstra omsorgsdagene du vil overføre.
 • du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.
 • en annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

les mer på: nav.no


Eigenmeldingsperioden
Er utvida til 16 dagar for å lette presset på fastlegane.

Informasjon om avvikling av ferie
Les saka her

Refusjon av reiseutgifter
Refusjon i forbindelse med avbestilling reiser, konferansar og kurs i forbindelse med korona.

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell forbys å reise ut av landet, vedtak om dette foreløpig gjeldande frå 12. mars til og med 30. april 2020. Forbodet gjeld både tenestereiser og privatreiser. Kostnadar som ikkje blir refundert av forsikring eller anna, vil bli kompensert fra arbeidsgivar.

Når det gjeld refusjon av fritidsreiser - både innenlands og utenlands - bruk vedlagte skjema "refusjon utlegg ansatte".
Følgande må være dokumentert og ligge som vedlegg:
- Dokumentasjon på at reise er bestilt før 12. mars 2020
- Dokumentert avslag fra forsikring/flyselskap
- Refusjonsskjema sendes til regnskap, mailadresse: post.regnskap@helse-mr.no
Refusjon utlegg tilsette

Har du bierverv?
Med bakgrunn i smittevernhensyn og risiko ved tilsette som har bierverv, vil HMR halde desse tilbake f.o.m. 18.03.20. I dei tilfeller dette medfører uheldige driftsutfordringar ved eininga den tilsette har bierverv hos, delegeres endelig beslutning til klinikksjef.

Kan pensjonistar jobbe utan avkorting?
Stortinget har beslutta at pensjonistar ikkje skal få avkorting i pensjonen dersom dei bidrar med arbeid i forbindelse med pandemien.
Les meir her

Heimekontor for tilsette
Fra en privat enhet (PC, Mac, Nettbrett eller liknende) kan du få tilgang til de samme programmene hjemmefra som på jobb.
Slik får du tilgang

Samhandling mellom kommunar og helseføretak under koronapandemien

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Samhandling under pandemien

Mediekontakt

Kommunikasjonsrådgivar Hege Hegle
E-post: hege.hegle@helse-mr.no
Telefon: 932 69 866

Kommunikasjonsrådgivar Guri Viken
E-post: guri.viken@helse-mr.no
Telefon: 997 13 821 

Informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet sine råd til personar som er i heimekarantene

Folkehelseinstituttet sine råd til personar som blir isolert i heimen ved påvist coronasmitte

GRØN, GUL eller RAUD BEREDSKAP

KVIT beredskap
Normal drift.

GRØN beredskap
Beredskapsleiing blir etablert, og nokre funksjonar kan ved behov bli forsterka

GUL beredskap
Det vil bli ei avgrensa mobilisering av ekstra ressursar.

RAUD beredskap
Mobilisering av betydelege ressursar og omlegging av drift.

Nyheiter om koronaviruset

Pårørandetelefon

Blir oppretta ved behov.

Tlf: 777 10000

Pårørandesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Herman Døhlens vei
 • Auditoriet


Molde:

 • Molde sjukehus
 • Parkveien 84
 • Infosenter/festsalen i underetasjen
 • Bruk inngang F på austsida av sjukehuset


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kløvertunvegen 1
 • DPS Volda


Ålesund:

 • Kreftbygget, på sørsida av Ålesund sjukehus
 • Åsehaugen 7
 • Rom 1091 og 1092
 • Møt i hovudvestibylen ved Ålesund sjukehus. Tilsette ved servicetorget vil vise deg veg, eventuelt følge deg

 

Pressesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Biblioteket

Molde:

 • Molde sjukehus
 • Auditoriet


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kantina i underetasjen


Ålesund:

 • Ålesund sjukehus
 • Hovudvestibylen
   
Fann du det du leita etter?