Koronasmitte i Møre og Romsdal

Beredskapen i helseføretaket er GRØNN. Endring frå gult til grønn beredskap vil ikkje føre til endring på dei strenge smitteverntiltaka. Her finn du relevant informasjon om utbruddet av koronasmitte og situasjonen på sjukehusa i Møre og Romsdal. Denne sida blir oppdatert fortløpande. 

Siste oppdaterte status

​​

Kvartalsrapport

2. kvartal 2​021

 • Antal unike pasientar innlagt: 30
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 5
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 49
 • Snittalder: 47,76
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 0-83
 • Antal døde covid-pasientar: 3


1. kvartal 2021

 • Antal unike pasientar innlagt: 24
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 6
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 58
 • Snittalder: 53
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 17-73 
 • Antal døde covid-pasientar: 1

4. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 24
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 6
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 60
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 29-82 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

3. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 4
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 0
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 60
 • Snittalder: 58
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 55-81 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

2. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 11
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 2
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 66
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 51-88 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

1. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 11
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling:
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 63
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 43-78 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

Informasjon til pasientar, blodgivarar og besøkande

For å unngå koronasmitte har vi innført restriksjonar på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller skal besøke nokon på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her 

Informasjon til tilsette

Om du er fri/på reise eller liknande og skal oppdatere deg på kva tiltak som gjeld deg før du kjem tilbake på jobb, har du tilgang til prosedyren Covid-19 - tilsette frå der du er, utan å vere pålogga heimekontor. Denne sida er oppdatert til ei kvar tid med gjeldande retningsliner for tilsette i Helse Møre og Romsdal. For å bruke nokre av lenkene (interne lenker) som er vist til i prosedyren, må du vere pålogga puls-pc eller vår heimekontorløysing. 

 

 

Kan pensjonistar jobbe utan avkorting?

Stortinget har beslutta at pensjonistar ikkje skal få avkorting i pensjonen dersom dei bidrar med arbeid i samband med pandemien.
Les meir her

Heimekontor for tilsette

Frå ein privat PC, Mac, nettbrett eller liknande kan du få tilgang til dei same programma heimafrå som dei du har på jobb.
Slik får du tilgang

Samhandling med kommunane

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Samhandling under pandemien

Mediekontakt

Vakttelefon: (+47) 94 17 61 73. Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida. NB! SMS fungerer ikkje på vakttelefonen. 

Informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet sine råd til personar som er i heimekarantene

Folkehelseinstituttet sine råd til personar som blir isolert i heimen ved påvist coronasmitte

GRØN, GUL eller RAUD BEREDSKAP

KVIT beredskap
Normal drift.

GRØN beredskap
Beredskapsleiing blir etablert, og nokre funksjonar kan ved behov bli forsterka

GUL beredskap
Det vil bli ei avgrensa mobilisering av ekstra ressursar.

RAUD beredskap
Mobilisering av betydelege ressursar og omlegging av drift.

 

Nyheiter om koronaviruset

Fann du det du leita etter?