HELSENORGE

Status frå SNR-prosjektet jula 2017

I januar 2018 startar gjennomføringsfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I julebrevet frå prosjektet kan du lese meir om kva som skal skje neste år.

​Les julebrevet frå oss

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspel til oss i prosjektet. E-post: post.snr@helse-mr.no.
For meir informasjon, sjå vår nettside

God jul frå alle oss i SNR-prosjektet!

 

Prosjektorganisasjonen består av tilsette i HMR og Sykehusbygg