HELSENORGE

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank utfører blodprøvetaking på pasientar innlagt i sjukehusa og i poliklinikken. Vi analyserer prøver innan fagfelta medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, samt tapping og framstilling av blodkomponentar ved alle fire sjukehusa i Møre og Romsdal.

Avdelingssjef er Brit Valaas Viddal.

Fann du det du leita etter?