HELSENORGE

Medisinsk biokjemi og blodbank Molde

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Her blir prøver både frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta analysert.

Fann du det du leita etter?