HELSENORGE

Årsmeldingar frå SFI

Her finn du årsmeldingane frå Seksjon for forsking og innovasjon (tidlegare Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse).

Årsmeldingane viser nøkkeltal og fakta frå forskings- og innovasjonsaktiviteten i føretaket. Den viser mellom anna tal på disputasar, klinikkvis fordeling av publikasjonar, og gir eit oversyn over forskings- og innovasjonsaktivitet innan ulike fagområde.

Fann du det du leita etter?