HELSENORGE
test

Årsmelding 2021 forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Seksjon for utdanning og kompetanse og Seksjon for forsking og innovasjon presenterer nokre høgdepunkt frå sine felt i 2021. 

Glimt frå 2021

FORSKING OG INNOVASJON

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.
Les meir og kontakt seksjon for forsking og utdanning


 

UTDANNING AV HELSEPERSONELL 

Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet.
Les meir og kontakt seksjon for utdanning og kompetanseutvikling

Fann du det du leita etter?