Samarbeid med NAV

Helse Møre og Romsdal HF, NAV Møre og Romsdal og NAV Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal har etablert samarbeid for å fremme helse og deltaking i utdanning og arbeidsliv. Formålet er å bidra til sjølvstendigheit, meistring og deltaking i samfunnet uavhengig av funksjonsevne.

Samarbeid og avtale Midt Norge 

Samarbeidsavtale mellom NAV og Helse Midt-Norge RHF (pdf)

Referat og møtedokument

Samarbeid og avtale Møre og Romsdal 

Samarbeidsavtale mellom NAV og Helse Møre og Romsdal HF (pdf)​

Referat og møtedokument

Kontaktinfo​

Helse Møre og Romsdal Helseforetak
Lena Bjørge Waage, spesialrådgivar
E-post: Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no 

NAV Møre og Romsdal 
Hege-Beate Schjølberg
E-post: Hege-Beate.Skjolberg@nav.no 

HelseIArbeid 


HelseIArbeid er ei satsing på helsefremming og førebyggande kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individretta, tverrfaglig utgreiing og avklaring som grunnlag for meistring og arbeidsdeltaking.

Kortversjon om HelseIArbeid kan du lese her (pdf).

Helse Møre og Romsdal si side om HelseI​Arbeid

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Styrings- og referansegruppe

Statusoppdatering styringsgruppe HelseIArbeid mai 2021 (pdf)

Referat og møtedokument

Referat

Kontaktinfo

Ellen Anita Trovaag (prosjektleiar HelseIArbeid)
E-post: Ellen.Anita.Trovaag@nav.no​


Fann du det du leita etter?