Illustrasjon fag og forsking
Samhandling, utdanning, forsking og tenester

Fag og forsking

Helse Møre og Romsdal samarbeiar med Det medisinske fakultet ved NTNU. Her finn du informasjon retta mot fagpersonell og forskarar med helse som forskingsfelt, men sidene gir også informasjon om vår faglege verksemd til publikum for øvrig.

Fann du det du leita etter?