HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Ålesund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

Giske kommune 

Lene Bjørlo Overå, kommunalsjef
Lene.Bjorlo.Overa@giske​.kommune.no​

Fjord kommune

Jan Ove Gravdal, kommunalsjef
jan.ove.gravdal@fjord.kommune.no

Stranda kommune
Helene Ringstad, einingsleiar Habilitering og rehabilitering
helene.rimstad@strand​a.kommune.no​​​

Jane Solheimsnes, kommunalsjef
jane.solheimsnes@stranda.kommune.no​

Sula kommune

Cecilie Ørjasæter, einingsleiar
Cecilie.Orjasaeter@sula.ko​mmune.no​

Sykkylven kommune
Ragnhild Hanken Skjong, kommunalsjef (vararepresentant kommune i Strategisk samarbeidsutval)
ragnhild.skjong@sykkylven.kommune.no​

Ålesund kommune 

Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef (leiar LSU Ålesund)
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin (nestleiar LSU Ålesund) 
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

Klinikk Ålesund sjukehus
Inge Ødven (vararepresentant frå HMR i Strategisk samarbeidsutval)
Fag/ledernivå HMR
Inge.Odven@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Ida Grøtta Barstad, seksjonsleiar Revmatologi og hud, Ålesund
Ida.Grotta.Barstad@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef TSB
kari.marie.remo.nesseth@helse-mr.no

Inger Ann Berge, seksjonsleiar BUP
inger.ann.berge@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent

Sindre Klokk, fastlege​ Ålesund kommune
Sindre.klokk@gmail.com

Brukarrepresentant kommune

Frode Wærøy, Mental Helse/ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
fwaroy@gmail.com

Brukarrepresentant HMR
Lasse Honningsvåg, FFO
lassealexander@hotmail.com

Brukarrepresentant HMR, vara
Ingrid Løset
ingplo@online.no​

Brukarrepresentant kommune, vara
Anna Margrethe​ Drægebø Moe, Mental Helse/ FFO
amdm1073@gmail.com​

Sekretariat - representant regionråd

Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​

Sekretariat - representant HMR

Espen Ervik, rådgivar samhandlingsseksjonen
espen.ervik@helse-mr.no

Møteplan

​Kommande møte: 2. juni 2023

Referat frå møte

Referat 04.05.23 (pdf)


Referat 17.02.23 (Fellesmøte med LSU Volda) (pdf)

Referat 09.09.22 (pdf)

Referat 29.04.22 (pdf)

Referat 04.02.22 (pdf)

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 17.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutvalg:
17.februar 2021

14.oktober 2020

23.oktober 2019

10.april 2019 

24.oktober 2018

25. april 2018

15.03.2017

05.10.2016

02.05.2016​​

Kontaktinfo

Leiar:
Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef, Ålesund kommune
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no ​

Nestleiar:

Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin, Klinikk Ålesund
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Ålesund ta kontakt med sekretariat ved:

Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune, Helseressurs Nordre Sunnmøre
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​​

Espen Ervik, rådgivar samhandlingsseksjonen, Helse Møre og Romsdal
espen.ervik@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?