HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Volda

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

Hareid kommune

Monica Svoren
monica.svoren@hareid.kommune.no​

Herøy kommune

Renathe Rossi-Kaldhol, kommunalsjef 
renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no 

Sande kommune

Bår​d Dalen, helse- og omsorgssjef
bard.dalen@sande-mr.kommune.no

Ulstein kommune

Marit Botnen, kommunalsjef
marit.botnen@ulstein.kommune.no

Vanylven kommune

Cecilie ​Oppedal, kommuneoverlege
Cecilie.lillejord.oppedal@vanylven.kommune.no​

Vo
lda kommune
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef
svein.berg-rusten@volda.kommune.no​

Ørsta kommune​​
Kristin Vik, seksjonsleiar Helse og Velferd ((leiar LSU Volda)
kristin.vik@orsta.kommune.no​

Klinikk Volda sjukehus

Palma Hånes, klinikksjef (vararepresentant i SSU)
Palma.Hanes@helse-mr.no

Mona Ryste, rådgivar Klinikk Volda sjukehus (nestleiar LSU Volda)
Mona.Ryste@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Anita Myklebust Nybø, seksjonsleiar Mork rehabiliteringssenter
anita.myklebust.nybo@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Standal, seksjonsleiar BUP
Kari.Standal@helse-mr.no 

Ha
llgrim Myklebust, seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent

Håvard Ramsli
Fastlege Herøy kommune, praksiskonsulent
havard.marandon.ramsli@helse-mr.no​

Vara fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen, fastlege Ulstein kommune, leiar praksiskonsulentordninga​
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune

Eilin Reinaas, Norges Handikapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

Brukarrepresentant kommune, vara

Solveig Vatne, Norsk Revmatikerforbund (NRF)
solveigvatne@hotmail.com​

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)

​Janne Remøy Endresen, SAFO/NFU
janne@endres1.no

Brukarrepresentant HMR, vara

Jakob Strand, Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com

Sekretariat, ​​representant regionråd

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sekretariat, representant HMR
Sissel Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​​​

Møteplan

Kommande møte:
10. juni 2022
02. september 2022
02. desember 2022

Referat frå møte

Referat 10.12.21 (pdf)

Referat møte 28.10 + 10.11.21 Vedr. handlingsplanar (pdf)

Referat 03.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval:​

​Kontaktinfo

Leiar LSU Volda:
Kristin Vik, seksjonsleiar Helse og Velferd
kristin.vik@orsta.kommune.no​

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Volda ta kontakt med sekretariat ved:​

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sissel
Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen Helse Møre og Romsdal
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​

Fann du det du leita etter?