HELSENORGE

Lokalt samarbeidsutval Volda

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Mandat

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Medlemar

Hareid kommune

Ottar Røyset, kommunalsjef Velferd (leiar i LSU Volda)
ottar.royset@hareid.​kommune.no​

Herøy kommune​​

Gro-Anette Frøystad Voldsund, kommunalsjef helse- og omsorg
​Gro-anette.froystad.voldsund@heroy.kommune.no​

Sande kommune

Jørn Velle Moldskred, helse- og omsorgssjef
jorn.velle.moldskred@sande-mr.kommune.no​

Ulstein kommune

Kristin Vik, kommunalsjef helse og omsorg
kristin.vik@ulstein.kommune.no​

Vanylven kommune

Cecilie ​L. Oppedal, kommuneoverlege
Cecilie.lillejord.oppedal@vanylven.kommune.no​

Vo
lda kommune
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef (vararepresentant kommune i SSU)
svein.berg-rusten@volda.kommune.no​

Ørsta kommune​​
Audhild Mork, kommunalsjef

Klinikk Volda sjukehus

Palma Hånes, klinikksjef (vararepresentant i SSU for HMR)
Palma.Hanes@helse-mr.no

Mona Ryste, rådgivar Klinikk Volda sjukehus (nestleiar LSU Volda)
Mona.Ryste@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Janne Håskjold, seksjonsleiar
Janne-Marie.W.Haskjold@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Standal, seksjonsleiar BUP
Kari.Standal@helse-mr.no 

Ha
llgrim Myklebust, seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent

Håvard Ramsli
Fastlege Herøy kommune, praksiskonsulent
havard.ramsli@helse-mr.no​​

Vara fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen, fastlege Ulstein kommune, leiar praksiskonsulentordninga​
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune

Eilin Reinaas, Norges Handikapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

Brukarrepresentant kommune, vara

Ny vararepresentant under avklaring

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)

​Janne Remøy Endresen, SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
janne@endres1.no

Brukarrepresentant HMR, vara​

Ny vararepresentant under avklaring

Sekretariat, ​​representant regionråd

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sekretariat, representant HMR
Sissel Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​​​

Møteplan

Neste møte: 9. juni 2023 (Volda sjukehus)

Kommande møte:
15. september 2023 - Vanylven kommune
17. november 2023 - Volda sjukehus

Referat frå møte

Referat - møte nr. 2: 17.02.23 (Fellesmøte med LSU Ålesund) (pdf)

Referat - møte nr. 1: 13.01.23 - digitalt møte (pdf)

Referat - møte nr. 4: 02.12.22 (pdf)

Brev til høgskular vedrørande utdanningstilbod (pdf)

Referat ekstraordinært møte handlingsplanar 04.10.22 (pdf)

Referat - møte nr. 3: 02.09.22 (pdf)

Referat 15.06.22 - innspelsmøte handlingsplan (pdf)

Referat - møte nr.2: 10.06.22 (pdf)

Referat - møte nr 1: 04.03.22 (pdf)


Referat 10.12.21 (pdf)

Referat møte 28.10 + 10.11.21 Vedr. handlingsplanar (pdf)

Referat 03.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval Volda:​

​​Referat 23.04.21​ (pdf)

29.01.2021

11.12.2020

18.09.2020              

12.06.2020

29.11.2019

22.03.2019

26.10.2018

13.04.2018

28.11.2017

17.03.2017

07.10.2016

28.04.2016

​Kompetanseplan

​Nettverket Sjustjerna Helse og Omsorg, med dei 7 kommunene på Søre-Sunnmøre og Helse Møre og Romsdal (Volda sjukehus og Søre Sunnmøre DPS) har gjennom fleire år samla informasjon om felles kompetansebygging i ein lokal Kompetanseplan. Her finn ein oversikt over nøkkelpersonar og ei kalenderoversikt over viktige fagdagar ol. Planen vert oppdatert ved behov. 

Lokalt samarbeidsutval Volda nyttar denne planen aktivt:

Kompetanseplan 2022/2023 (pdf)​​

Kontaktinfo


Leiar LSU Volda:

Ottar Røyset, kommunalsjef Hareid kommune
ottar.royset@hareid.​kommune.no​

Nestleiar LSU Volda:
Mona Ryste, rådgivar Klinikk Volda sjukehus
Mona.Ryste@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Volda ta kontakt med sekretariat ved:​

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sissel
Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen Helse Møre og Romsdal
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​​​

Fann du det du leita etter?