Om Volda sjukehus

Volda sjukehus ligg i Volda kommune på Søre Sunnmøre, 1,8 km frå Volda sentrum.

Volda sjukehus er eit hyggeleg og velfungerande lokalsjukehus for kommunane på Søre-Sunnmøre og dekker eit folketal på om lag 45 000-50 000. I tillegg har sjukehuset delt ansvar med Helse Førde HF for fødande kvinner i Nordfjordregionen. Sjukehuset har om lag 500 tilsette og det er vaktfunksjon innan medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi og radiologi. Radiologi har vaktsamarbeid med Ålesund på natt og i helger, vakta dekkast då via teleradiologi av vakthavande radiolog i Ålesund. Blautkirurgien har full vaktberedskap på vekedagane, men i helgene er tilbodet om øyeblikkeleg hjelp-innlegging lokalisert i Ålesund. I tillegg til dei nemde fagområda over, har sjukehuset også ein større DPS med både poliklinikk og sengepost. Det er og ein barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk tilknytt sjukehuset.

Volda kommune ligg på Søre Sunnmøre, heilt på grensa til Sogn og Fjordane, og i hjartet av Sunnmørsalpane. Det gjev stort utval av friluftslivsaktivitetar heile året for den som ynskjer det! Om vinteren kan du gå på ski nærast direkte frå inngangsdøra til fleire nære toppar. Om sommaren er tilgangen enda større, og berre ein kort kjøretur unna sentrum er turmoglegheitene uendelege heile året, uansett ønske og nivå.  Det er og nærleik til sjø- og strandliv heilt ut mot havgapet, og det er mellom anna eit aktivt vindsurfemiljø i kommunen og også kort veg til kjende surfestadar som Stadt og Flø. Det er og kort veg til kjende fjordarmar som Hjørundfjorden og Geirangerfjorden

Volda har eit stort studentmiljø med mykje aktivitet og engasjerer heile lokalsamfunnet. Det er eit rikt tilbod av festivalar og konsertar, med alt frå kammermusikk til store konsertnamn ved studenthuset Rokken. Kvart år er det studentfestivalen VEKA, Dei nynorske festspela, dokumentarfilmfestival, naturfestival med ekstremsportsarrangement, indiefestival og mykje meir. 

Forutan sjukehuset, som er den største arbeidsplassen, er det eit stort høgskulemiljø i Volda, og det er også pendlaravstand til mellom anna maritim industri på ytre Søre-Sunnmøre. Flyplass finn du midt mellom Volda og nabokommuna Ørsta, ei lita mil frå sentrum. Herifrå er det fleire daglege avgangar til både Oslo og Bergen. Det er gode bussforbindelsar til Oslo og til dei større byane i fylket. 

Volda sjukehus kan skilte med følgjande spesialistutdanningar:Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.