Regional forskingskonferanse 2019

Meir og betre forsking er eit mål i Helse Midt-Norge. Korleis skal vi få til det? Bli med på konferansen og møt forskingsinteresserte frå heile Helse Midt-Norge.

atlanterhavsveien STOR.JPG

Konferansen skal stimulere og legge til rette for samarbeid i regionen innanfor forsking og innovasjon til beste for pasienten.

Tid og stad:  2. og 3. oktober 2019, Kristiansund
Arrangør: Helse Midt-Norge RHF
Vertskap: Helse Møre og Romsdal HF, FIUK-seksjonen
Påmelding: Gå til påmeldingsskjema     

På programmet

 • Camilla Stoltenberg

  Direktøren for Folkehelseinstituttet er også lege og forskar med doktorgrad i epidemiologi. Før direktørjobben hadde ho mellom anna ansvar for utviklinga av helseregister, biobankar og helseundersøkingar.

 • Gerd Kvale og Bjarne Hansen

  Angst og tvangslidingar kan ta månader eller år å behandle. Gerd Kvale og Bjarne Hansen vist at det lar seg gjere på berre fire dagar. Bergen 4 Day Treatment (B4DT) brer seg verda rundt, og behandlingsteam er under opplæring over heile Noreg.

 • Giske Ursin

  Det meste av forskinga er ikkje banebrytande, men dannar eit viktig grunnlag for uventa og nokre gonger revolusjonerande funn, ifølge direktøren for Kreftregisteret. Ho trur vi må bli betre til å løfte blikket frå forskinga vi alltid har gjort.

 • Jan Brinchmann

  Nye behandlingsstrategiar med stamceller vil krevje at behandlarane har veldig høg kompetanse, ifølge stamcelleforskar Jan Brinchmann. Han oppmodar til nære forskingssamarbeid mellom praktiske utøvarar i helseføretaka og spesialiserte forskingsmiljø

 • Jesper Simonsen

  Forskingsrådet sin områdedirektør for samfunn og helse ønsker seg fleire forskingssenter for klinisk behandling, meir nasjonal konkurranse om helseforskingsmidlar og auka europeisk forskingssamarbeid.

 • Björn Gustafsson

  Som ein av de øvste sjefane for den medisinske forskinga i Helse Midt-Norge er Gustafsson oppeteken av korleis forskingsmidlane i regionen brukast best. Kva slags prioritering kan bidra til at helsesektoren får til omstillinga mot ei berekraftig framtid?

 • Dag Arne Lihaug Hoff og Tormod Thomsen

  Bør vi organisere forskinga vår annleis for å bli betre til å tenke større, tenke på tvers og samarbeide?

 • Lise Tarnow

  Å velge ut og vektlegge visse forskingstema kan skape større forskingsfelleskap i helseføretak, og stimulere til samarbeid og nytenking. Lise Tarnow har god erfaring med denne typen satsing i Danmark.

 • Einar Vedul-Kjelsås

  Korleis kan forskarar og brukarar finne gode samarbeidsformer? Einar Vedul-Kjelsås har i fleire år kursa brukarar av helseteneter i medisinsk og helsefagleg forsking.

 • Wenche P. Dehli

  Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand har lang erfaring med forsknigs- og utviklingsarbeid og innføring av digitale løysingar. Ho er oppteken av å styrke og betre samarbeidet mellom kommunane og helseføretaka.

 • Steinar Thoresen

  Den medisinske direktøren i AbbVie Norge er glad for det politiske målet om at fleire pasientar skal få ta del i utprøvande behandling gjennom kliniske studiar.

 • Eivind Lauritsen

  Debattredaktøren i forskning.no ser verdien i å hjelpe både ferske og erfarne forskarar med å hugse korleis ein skriv vanleg norsk.

 • Stein Kaasa

  Professor Stein Kaasa forventar komplett digital samhandling i den nye helseplattforma. – Det er mange som må samsnakkast. Vi går ei spanande tid i møte, seier han.

Onsdag 02.oktober  
11.00--12.00    Velkomen v/Øystein Lian, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU, avdelingssjef ortopedisk avdeling Kristiansund sykehus 
12.35-13.00     Opning med kulturelt innslag
13.00-13.30      Nytteverdi av forskning  v/ Giske Ursin, direktør Kreftregisteret, professor II ved institutt for medisinske basalfag, UiO
13.30-14.15     The Bergen 4-day treatment og Bergen Center for Brain Plasticity 
v/ Gerd Kvale, professor ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, leder av Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland Universitetssykehus og Bjarne Hansen, førstamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, leder av Klinikk for 4-dagers behandling, Haukeland Universitetssykehus
14.15-14.30  Pause  med kaffe/te/frukt
14.30-16.00  Potensialet i forskingskronene 
v/ Björn Gustafsson, dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør Samfunn og Helse, Forskningsrådet
Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordics and Netherlands, Merck Group
16.00-16.30  Pause
16.30-17.30  Presentasjon av abstracts- tre parallellsesjonar
17.30-17.45  Pause
17.45-18.45  Forsking for framtida
v/ Jan Brinchmann, forskar ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo Universitetssykehus  og Institutt for medisinske basalfag, seksjon for biokjemi, UiO
Lise Tarnow, Direktør Steno Diabetes Center Sjælland, tidlegare forskingssjef ved Nordsjællands Hospital.
20.00            Middag


   

Torsdag 03. oktober
09.00-10.30 v/  Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet  
Tormod Thomsen, styreleiar i Norwegian Center of Expertise Blue Legasea og styreleiar i Møreforsking og Dag Arne Lihaug Hoff, førsteamanuensis ved Institutt for  klinisk og molekylær medisin, NTNU, leiar Klinisk Forskingspost HMR, overlege Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus
Eivind Nicolai Lauritsen, assisterande redaksjonssjef, debattredaktør forskning.no
10.30-10.45  Pause
10.45-11.45  Tre parallellsesjonar:
1) Samhandlingsforsking: på lag for betre helse  
Wenche Pedersen Dehli, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune 
Stein Kaasa, professor ved institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU, professor II ved Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo, avdelingsleder ved Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus

2)  presentasjon av abstracts
3)  Presentasjon av abstracts

11.45-12.00  Pause
12.00-12.30  Brukarmedvirking i forsking: 
v/Einar Vedul-Kjelsås, førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, forsker ved Avdeling for forskning og utvikling, St. Olavs Hospital
12.30-12.45  Utdeling av Helse Midt Norge sin forskingspris for 2018 ved Brukarutvalet i HMN
12.45-12.50  Utdeling av pris for beste abstract
12.50-13.00  Avslutning

Registrering og lunsj frå kl 11-12.30 (2.okt)
Konferansen vert avslutta kl 13, deretter felles lunsj til kl 14 (3. okt)

Stad: Kristiansund, Thon Hotel (rom reserveres når du melder deg på i skjema)

Påmelding og betaling

Du melder deg på ved å gå inn på denne lenka https://gtogether.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/44815

Betaling skjer enten med kort eller faktura. NB: du må oppgi faktureringsadresse i påmeldingsskjema.
Deltakaravgift :
Deltaking heile konferansen frå 2-3. oktober kr 1000 før 1. mai. Ved påmelding etter 1. mai er prisen 1200 kr.

Reise

Både med bil og kollektivt er det lett å reise til Kristiansund.
BÅT:
https://www.atb.no/batruter/

BUSS
https://frammr.no/FRAM/FRAM-Ekspress

FLY
Det går direktefly mellom Kristiansund (Kvernberget) og Trondheim (Værnes)
Sjekk wideroe.no

BIL
her finner du hotellet

PARKERING
Ta kontakt med hotell for å bestille gratis parkering

Innsending av abstract

Alle som er/har vore involvert i forskingsprosjekt er invitert til å sende inn abstrakt til konferansen. Kravet er at prosjektet er:
• Finansiert av eitt eller fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge eller av Samarbeidsorganet
• eller at eitt/ fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge er samarbeidspartnar, eller på anna vis representert

Du finn mal til poster og abstrakt finn du her ,maks 250 ord . Frist for innsending av abstrakt er 15. mai 2019.
Mastergradsstudentar og ph.d.-kandidatar vert særleg oppfordra til å nytte dette høvet til å presentere arbeidet sitt.

Alle som sender inn abstrakt vil få moglegheit til å presentere forskinga si under konferansen, anten i form av ein munnleg presentasjon, eller som ein posterpresentasjon. Dei tre beste bidraga vil bli belønna med pengepremiar.

Innsending: Ved spørsmål eller for å registrere bidrag til konferansen send desse til:
Tor Åge Myklebust, FIUK-seksjonen, Helse Møre og Romsdal HF, tlf. 97 56 60 65,
e-post: tor.age.myklebust@helse-mr.no

Arrangementskomitè

Ønsker du å kome i kontakt med oss? Mailadresse er forsking@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.